הגדרת המושג "נפילה חופשית : " " נפילה חופשית " היא תנועת גוף בהשפעת כוח הכובד בלבד . כדי לחקור נפילה חופשית של גוף עלינו לשחרר אותו בריק , כדי שמלבד כוח הכובד לא יפעלו עליו כוחות נוספים , כגון התנגדות האוויר , בגלל הקושי הטכני הכרוך בעריכת ניסויים בריק , נערוך בעיקר ניסויים שבהם הגופים ינועו אמנם באוויר ( ולא בריק , ( אולם נבחר גופים שמשקלם גדול , במובן זה שהתנגדות האוויר שתפעל עליהם תהיה קטנה לעומת משקלם . במקרים אלה נוכל להזניח את התנגדות האוויר , ותנועת הגופים תהיה בקירוב "נפילה חופשית . " ה " נפילה החופשית " אינה מוגבלת לתנועת גוף המשוחרר ממנוחה ( איור 47 א ;( גם התנועה המתקבלת לאחר הטלת גוף אנכית מטה ( איור 47 ב ) ( כלומר החל מהרגע שהיד המטילה אותו מרפה ממנו ) או התנועה של גוף לאחר הטלתו אנכית מעלה ( איור 47 ג ) הן "נפילה חופשית . " שני המקרים האחרונים מכונים "זריקה אנכית . " גם זריקה משופעת , כגון זו של כידון שמוטל בכיוון משופע כמתואר באיור 47 ד היא נפילה חופשית לאחר השתחררותו מידו של מטיל הכידון . אף תנועת הירח ( איור 48 ה ) עונה על ההגדרה של "נפילה חופשית . " כאשר גוף נזרק אנכי...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך