נדון במצב זה : אדם מחזיק בידיו חפץ בגובה מסוים מעל פני הקרקע , ומשחרר אותו ממנוחה . 7 f ann f a n & ijAD t \ 0 \ r > M נשחרר דף נייר מנקודה הנמצאת מעל הקרקע ונתבונן בו במהלך נפילתו . לאחר מכן נקמט את הדף ונביאו לצורה דמוית כדור , ושוב נשחרר אותו ונתבונן במהלך נפילתו . מתצפיות אלה מתברר , הם ללא מדידות מדויקות , כי נפילת הנייר בשני המצבים שונה . השוני נובע מכך שהתנגדות האוויר לנפילת דף הנייר שונה בשני המצבים . כדי לחקור נפילת גופים המתרחשת ללא השפעת התנגדות האוויר , נעסוק ב " נפילה חופשית " של הגופים . תחילה נבהיר מושג זה , ולאחר מכן נענה על שאלת סוג התנועה של חפץ המשוחרר מגובה מסוים מעל הקרקע .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך