דוגמה : 7 האצת מכונית לאורך כביש ישר מכונית מואצת בתאוצה קבועה לאורך כביש ישר . המכונית יוצאת לדרכה ממנוחה , ומגיעה כעבור 10 s למהירות . 30 m / s א . חשבו את תאוצת המכונית . ב . לאורך איזו דרך מתרחשת ההאצה ? ג . מהי מהירותה הממוצעת של המכונית ב- 10 השניות הללו ? ד . האם בחמש השניות הראשונות המכונית עוברת מחצית הדרך הכוללת , יותר ממחצית הדרך או פחות ממנה ? ה . מהי מהירות המכונית ברגע שעברה 75 מטר ? ו . במשך כמה זמן חולפת המכונית על פני 24 מטר הראשונים ? .-פתרון תחילה נגדיר ציר מקום , : x ראשיתו בנקודה שממנה יצאה המכונית לדרכה , וכיוונו החיובי בכיוון נסיעת המכונית ( איור t = oy ; n . ( 38 ייבחר כרגע שבו המכונית יצאה לדרכה . על-פי בחירה . v = 0-1 , x = 0 t = 0 11 0 ' 0 " א . חישוב תאוצת המכונית בעזרת נוסחה : ( 8 ' ) v = v + at 30 = 0 + a-10 = > a = 3 m / s 2 0 ב . נחשב בעזרת נוסחה ( 9 ) את שיעור הנקודה שאליה מגיעה המכונית כעבור 10 שניות : המכונית יצאה לדרכה x = 0-מ ונעה כל הזמן באותו כיוון עד , x = 150 m-1 לכן היא נעה לאורך . 150 m 0  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך