א . פונקצ"ת סהירות-זסן נדון במצב הבא : גוף נע לאורך קו ישר בתאוצה קבועה . a ברגע r Q הגוף נמצאו בנקודה ששיעורה . v lnrpnDi x ברגע כלשהו 0 ' 0 / מהירות הגוף מסומנת באות ^ לפניכם תרשים הבעיה . נכתוב ביטוי לתאוצת הגוף על-סמך הגדרת התאוצה , כשזו מיושמת למרווח הזמן מ- t עד לרגע כלשהו . / n מקשר זה נקבל : במקרים שבהם נוכל לבחור , t = 0 נכתוב את נוסחה ( 8 ) בצורה :  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך