נדון במצב המתואר להלן : שלושה נהגים נוסעים על כביש ישר בשלוש מכוניות א , ב 0 K כל נהג רושם , על-פי הוראת מד-המהירות של מכוניתו , את המהירות התעית של מכוניתו במרווחי זמן של שנייה אתת . לאחר מכן כל נהג מבטא ביחידה \ 'מ ש ' את ערכי המהירות שהוא מדד . תוצאות המדידות רשומות בטבלה . 5 מהתבוננות בערכים שבטבלה אפשר לראות כי מהירותה של כל אחת משלוש המכוניות משתנה , אולם מהירותה של מכונית ג משתנה בצורה הפשוטה ביותר לתיאור - בכל שנייה היא גדלה באותה מידה - 2-ב מטר לשנייה . הגדרת המושג "תנועה שוות-תאוצה : " תנועתו של גוף היא שוות-תאוצה אם בפרקי זמן שווים מהירותו משתנה באותה מידה . על-פי הגדרה זו , תנועתה של מכונית ג היא שוות-תאוצה . אפשר לראות תנועה שוות-מהירות כמקרה פרטי של תנועה שוות-תאוצה , שבה השינוי במהירות בכל פרק זמן הוא קבוע , ושווה לאפס . הגדרת המושג "תאוצה " עבור תנועה שוות-תאוצה : תאוצה של גוף הנע בתנועה שוות-תאוצה היא שינוי המהירות ביחידת זמן . בניסוח מתמטי : כאשר :  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך