א . גרף מהירות-זמן בתנועה שוות-סהירות הגדרנו עבור תנועה שוות-מהיתת את המושג "המהירות של גוף . " אפשר ליחס לגוף שנע במהירות קבועה גם מהירות תעית , לכל רגע ורגע . קל להראות כי המהירויות הרגעיות שוות למה שהגדרנו "המהירות של הגוף . " גרף מהירות-זמן המתאים לגוף שתנועתו היא שוות-מהירות היא קו ישר המקביל לציר הזמן . אם הגוף נע בכיוון החיובי של ציר המקום אזי מהירותו חיובית , וגרף מהירות-זמן יחתוך את ציר המהירות בנקודה ששיעורה חיובי , לדוגמה עקומות ( 1 ) ו- ( 2 ) המוצגות באיור . 30 מהירותו של גוף ( 1 ) גדולה מזו של גוף . ( 2 ) אם הגוף נע בכיוון השלילי של ציר המקום - הגרף מהירות-זמן יחתוך את ציר המהירות בנקודה ששיעורה שלילי , לדוגמה עקומה ( 3 ) באיור . 30 ב . חישוב העתק 9-על י גרף סהירות-זמן על-פי פעקציית מקום-זמן אפשר למצוא את פונקציית מהירות-זמן . האם אפשר גם ההפך ? כלומר . ? yJb-J VVDhlJ V ^^ d ' 6 > -fo | A / £ > - Pip */ > 'V' 3 ^>/ 0 > 'V / c / c £ /\/ r n < bd \ c pfol נתחיל מהמקרה הפשוט ביותר - תנועה שוות-מהירות . איור 31 הוא גרף מהירות-זמן . מהגדרת המהירות בתנועה שוות-מהירות נובע AX = A...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך