נציג תפיסה מוטעית רווחת . מודעות לתפיסה המוטעית עשויה לעזור לך להמנע ממנה . תפיסה מוטעית - המושג "מהירות : " כאשר גודל המהירות ( speed ) גדל גם המהירות ( velocity ) גדלה , וכאשר גודל המהירות קטן גם המהירות קטנה . טעות זו קשורה לשפה ( העברית ;( היא נובעת מהשוני בין משמעות המושג "מהירות " בפיזיקה לבין משמעותו בחיי היום יום . נסביר זאת : מבין המונחים המשמשים אותנו בשפת היום-יום יש לרבים מהם כמה משמעויות . זה העושר והיופי של שפה . לעתים מצטרפת למשמעויות היום-יומיות גם משמעות מדעית . כזה הוא המונח "מהירות . " המונח "מהירות " בפיזיקה כולל שני מרכיבים : גודל וכיוון . לעומת זאת המונח "מהירות " בחיי היום-יום מתייחס רק לגודל המהירות . באנגלית לא קיימת בעיה כזו כי ביום-יום משתמשים במונח , speed ובפיזיקה משתמשים במונח . velocity כאשר אומרים בחיי היום-יום שמהירותה של מכונית גדלה - מתכוונים לכך שגודל המהירות גךל ( הנהג לוחץ על דוושת הדלק ;( נניח לדוגמה כי גודל מהירות של מכונית הוא ברגע מסוים , 10 m / s לאחר מכן 20 m / s ואחר כך . 30 m / s העניין הוא שהסימן האלגברי של המהירות תלוי בכיוון ציר המקום : ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך