א . הגדרת המושג "מהירות רגעית" נדון בשאלה זו : מכונית יוצאת לדרכה ברגע t = o מנקודה ששיעורה x = 0 ונוסעת על כביש ישר בכיוון החיובי של ציר TIT ! נוסחת מקום-זמן של תנועת המכונית היא , x r 15 כאשר CPTTD ] x-1 t ביחידות DTDDV . si תרשים הבעיה . /\/ ל ? t = ls t ) tn 2 / f )\ Dht 7 ) f &^\/ 7 ' /? V /? - ? A / yi / c 7 / S > '/ niTnnn-iD אינו מודד מהירויות ממוצעות של המכונית ; מהירות ממוצעת מחושבת בין שני רגעים , ואילו מד-המהירות מציג את המהירות ( ליתר דיוק את גודל המהירות ) של המכונית בכל רגע ורגע . לפני שנענה על השאלה נקיים דיון כללי ( כלומר לאו דווקא לגבי המכונית הנדונה בשאלה : ( אנו יכולים לחשב מהירות ממוצעת בין רגע כלשהו 1 לבין רגע מאוחר יותר 1 + At לדוגמה , אם 5 Nin At דקות , תתקבל המהירות הממוצעת בחמש הדקות שאחרי רגע 1 אם נסתפק At-n של דקה אחת בלבד , נקבל את המהירות הממוצעת בדקה הראשונה שאחרי רגע . t מהירות ממוצעת זו עשויה להיות שונה מן המהירות הממוצעת בחמש הדקות שחישבנו קודם , אך היא משקפת נכון יותר את המתרחש ברגע . t ככל שנקצר את At כן ייטב . כדי לשקף את מה שקורה ברגע t בצורה הטובה...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך