א . המושג "תנועת ₪ ות-מהירות למקוטעין" נדון בדוגמה זו : אדם הולך לאורך מסלול ישר שאורכו . 100 m את 50 המטרים הראשונים הוא הולך במהירות שגודלה , 1 m / s ואת 50 המטרים האחרונים במהירות שגודלה . 2 m / s 1 ] 9 V תרשים הבעיה : את המחצית הראשונה של דרכו הוא משלים במשך : Ati = - ^ -= — = 50 s , ואת המחצית השנייה של דרכו הוא vi 1 משלים במחצית הזמן הראשון : At = 25 s כי מהירותו כפולה מזו שבמחצית דרכו הראשונה . תנועתו נמשכת זמן 2 כולל של 75 שניות . זוהי דוגמה של "תנועה שוות-מהירות למקוטעין " - תנועה שמתרחשת בסדרה של פרקי זמן ( בדוגמה שלנו שניים ) שבכל אחד מהם תנועת הגוף היא שוות-מהירות ( איור . ( 21 בכל אחד מפרקי הזמן שבו המהירות קבועה נוכל להשתמש בידע שרכשנו בתנועה שוות-מהירות , למרות שהתנועה בכללותה אינה שוות-מהירות . בדוגמה הרשומה לעיל , האדם עובר מרחק של 100 m במשך זמן כולל של . 75 s ב . מהירות ממוצעת ב"תנועת שוות-מהירות למקוטעין"  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך