כפי שציינו בסעיף הקודם , אפשר להפיק מתרשים עקבות של גוף נע את ערכי המקום , , x שלו כפונקציה של ערכי הזמן , . t נשתמש בשלוש דרכים להצגת פונקציה זו כמפורט להלן . . 1 טבלה : אנו יכולים להציג את מקומו של גוף כפונקציה של הזמן באמצעות טבלה בת שתי עמודות ( או בת שתי שוחת . ( בעמודה ( או בשורה ) הראשונה תופיע סדרה של ערכי הזמן , ובשנייה סדרה של ערכי המקום המתאימים , כמתואר בטבלה 4 שבה רשום , לדוגמה , שברגע t = 0 . 5 s הגוף הנע ( לאורך קו ישר ) חלף בנקודה ששיעורה הוא בת . x = 0 . 375 nV 3 D המציגה ערכי מקום של גוף כפונקציה של הזמן מכונה בקצרה טבלת מקום-זמן . כל ערכי הזמן המופיעים בטבלה 4 נמדדים בשניות , לכן לא רשמנו את היחידה ליד כל ערך של זמן , אלא בראש הטבלה . כך עשינו גם לגבי יחידת המקום . m - הדבר מקל על קריאת טבלאות , וכך ננהג גם בעתיד . . 2 דיאגרמת פיזור וגרף : דיאגרמת פיזור , במובן הכללי , היא סדרה של נקודות המסומנות במערכת צירים , אשר מגדירות פונקציה ( כיוון שמדובר בנקודות - הפונקציה מוגדרת עבור ערכים בדידים ולא עבור רצף של ערכים . ( אפשר הציג את מקומו של גוף כפונקציה של הזמן באמצעות די...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך