> ג 5 ' ל */ ולל'ס , » ח ^ כח ^^ ה , ל 7 רכ pA / < 5 . 5 t ] > \\ t fo P 1 וען $ יר ; 25 fo ר ?|/ y / s" > ' : ? נציג ארבעה אמצעים , א-ד שלהלן , המשמשים למטרה ח . א . רשם זמן תחילה נציג את הרעיון : מחברים לגוף הנע סרט נייר ארוך ( שהשפעתו על תנועת הגוף תהיה זניחה , ( ובמהלך התנועה אדם עומד במקום קבוע , מקיש עם עיפרון על סרט הנייר הנע במרווחי זמן שווים ( למשל כל שנייה ) ( איור , ( 5 כך שבכל הקשה מסומנת נקודה על סרט הנייר . אפשר לסרטט על סרט הנייר ציר x שראשיתו נמצאת לדוגמה באחת הנקודות הראשונות שסומנו , וכיוונו החיובי פונה לעבר הנקודות שסומנו לאחר מכן . על-פי המרחקים של הנקודות השונות מהראשית יודעים מהם הערכים של מקום הגוף . את ערכי הזמן קובעים כך : מגדירים את רגע t = 0 למשל כרגע שבו סומנה נקודת הראשית של ציר המקום ; הנקודה הבאה נרשמה ברגע t = is ( על-פי הדוגמה מקודם שהאדם מקיש על סרט הנייר בכל שנייה ) וכו י . אדם אינו יכול להקיש במרווחי זמן שווים , וודאי שלא במרווחי זמן קצרים . לשם כך נבנה מכשיר המבוסס על רעיון זה , והוא מכונה "רשם זמן " ( איור . ( 6 זהו מתקן הכולל מקוש . כאשר רשם הזמ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך