כדי למצוא את פונקציית מקום-זמן עלינו לדעת לקבוע מקום של גוף . ג : י 3 ל / לן ? fe [ 0 J wrpA / j \ \ c 22 דרך נוחה ויעילה לקבוע מהו מקומו של גוף הנע לאורך קו ישר היא באמצעות ציר מקום , כמתואר באיור . 4 ציר מקום הוא ישר שלאורכו הגוף נע . אנו יכולים לתאר את מקומה של המכונית שבאיור 4 בכל רגע ורגע בעזרת ציר המקום . סימנו באיור את הציר באות . x כך נסמן בדרך כלל את ציר המקום שישמש לקביעת מקומו של גוף שנע בכיוון אופקי . ציר מקום מוגדר בשלושה מאפיינים : . 1 יחידת האורך : יחידת S 1 היא כזכור המטר ( ראה טבלה 3 ב עמוד . ( 15 זו היחידה שבחרוו עבור ציר המקום שבאיור . 4 ציינו כי כדאי לדבוק ביחידות , si אך במקרים מסוימים נשתמש ביחידות אחרות התואמות את המערכת הפיזיקלית המסוימת שבה דנים . הכבישים לדוגמה , מסומנים בדרך כלל באבני קילומטרים . . 2 נקודת הראשית : זו נקודה על ציר המקום המשמשת כנקודת האפס . כאשר מדובר בתנועת גוף יחיד , לרוב יהיה לנו נוח לבחור את הראשית בנקודה שממנה הגוף יצא לדרכו . אולם נדגיש כי אנו חופשיים לחלוטין בבחירת נקודת הראשית . כל נקודה על הציר עשויה לשמש נקודת הראשית . . 3 כיוון הצי...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך