מערכת היחידות הבינלאומית ( מערכת ( S 1 מורכבת משבע היחידות הרשומות בטבלה . 3 נדגיש כי היחידות של כל הגדלים הפיזיקליים נגזרות משבע היחידות הרשומות בטבלה . 3 את שתי היחידות הראשונות הרשומות בטבלה הכרנו בסעיפים הקודמים . במסגרת לימודי המכניקה נתוודע לגודל הפיזיקלי השלישי המופיע בטבלה ( מסה . ( בעתיד נראה כי כדאי לדבוק ביחידות si כדי למנוע בלבול .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך