בגאומטריה קיימים מושגים בסיסיים שאותם אין מגדירים - אלה הם המושגים "נקודה , " "ישר " ו " מישור . " את שאר המושגים הגאומטריים מגדירים באמצעות מושגים בסיסיים אלה . כך לדוגמה המושג "קטע " מוגדר כחלק מן הישר ( ישר - מושג בסיסי ) המוגבל בין שתי נקודות ( נקודה - מושג בסיסי . ( גודל פיזיקלי הוא תיאור כמותי של תופעה פיזיקלית . למשל זמן , מהירות , טמפרטורה . גם בפיזיקה , קיימים גדלים פיזיקליים בסיסיים . בדומה לגאומטריה , לגדלים אלה לא ניתנת הגדרה במובן הרגיל של המילה , כלומר באמצעות מושגים בסיסיים יותר , אולם ניתנת להם הגדרה אופרטיבית . הגדרה אופרטיבית של גודל פיזיקלי היא תיאור הנוהל ( האופרציה ) למדידתו . " אורך " הוא גודל פיזיקלי בסיסי . אפשר להגדיר אותו על ידי תיאור אופן מדידתו באמצעות סרגל . את הגודל "פרק זמן " אפשר להגדיר על ידי תיאור אופן מדידתו באמצעות שעון . כיצר מגדירים גודל פיזיקלי שאינו בסיסי ? גודל פיזיקלי מגדירים על ידי תיאור דרך לחישוב הגודל , על-פי גדלים פיזיקליים בסיסיים יותר . לדוגמה את הגודל הפיזיקלי "קבוע הכוח של קפיץ " נגדיר כיחס בין גודל הכוח הפועל על הקפיץ לבין התארכותו . ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך