המכניקה עוסקת בגופים , בכוחות שהם מפעילים אלה על אלה , ובהשפעת הכוחות על תנועת גופים . הקינמטיקה , שהיא ענף של המכניקה , עוסקת בתיאור תנועתו של גוף ( ללא התייחסות לכוחות הפועלים עליו . ( בכך נעסוק בפרק זה - תנועה לאורך קו ישר . מושגי היסוד של הקינמטיקה הם "אורך " ו " זמן . " בעזרתם נגדיר את המושגים "מקום , " "מהירות " ו " תאוצה . "  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך