. 1 הקדמה 11 2 . מושגי יסוד - זמן ואורך 11 2 . 1 על גדלים פיזיקליים ועל יחידותיהם 11 2 . 2 זמן - יחידות ומדידה 12 2 . 3 אורך - יחידות ומדידה 13 2 . 4 מערכת היחידות הבינלאומית ( מערכת 15 ( SI . 3 פונקציית מקום-זמן 16 3 . 1 המושג "פונקציית מקום-זמן " 15 3 . 2 מקומו של גוף 16 3 . 3 אמצעים למדידת מקום כפונקציה של הזמן 18 3 . 4 דרכים להצגת המקום כפונקציה של הזמן 20 . 4 תנועה שוות-מהירות 11  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך