עדי רוזן ciccqn [? luicn כרן א עדי רוזן יצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע " ש עמוס דה שליט © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך כתיבה ועריכה עדי וחן ראש הפרוייקט פרופ ' בת-שבע אלון הגהה מדעית פרופ ' אווי ו ; ניאל הגהה דידקטית קורינה פולינגר  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך