לנושאים רבים בספר יש ביטוי בחיי היום יום ובאמצעי התקשורת , וחשוב מאוד לשלב חומרים אקטואליים במהלך הלימוד . לשילוב האקטואליה מטרות שונות : . 1 עדכון נתונים ותופעות . . 2 העשרת הנושאים הנלמדים . . 3 הבלטת הרלוונטיות של הנושאים הנלמדים . . 4 בחינת הנושאים המצויים על סדר היום הציבורי . . 5 יישום החומר הנלמד . . 6 לימוד בדרך מעניינת . . 7 מטרות נלוות : היכרות עם שפת התקשורת ושימוש מושכל וביקורתי באמצעי התקשורת . אפשר לשלב אקטואליה בלימוד הנושא בדרכים שונות : . 1 לשלב ידיעות רלוונטיות לנושאי הספר באופן שוטף במהלך הלימוד : בראשית השיעור , במהלכו או בסיומו . . 2 לאסוף ולנתח קטעי אקטואליה בנושא מסוים . . 3 " כתב עת בנושא ישראל" - אפשר לבחור קבוצה של תלמידים שתשמש מערכת של עיתון ולהוציא מעין כתב עת בנושא ישראל שיכלול אסופה של ידיעות . לכתב העת אפשר להמציא שם ואף להפיץ אותו בין תלמידי הכיתה והשכבה ( המערכת יכולה להיות כיתתית או שכבתית . ( . 4 לבצע פרוייקט מקיף שיתמשך לאורך הלימוד ויכלול שלבים אחדים : איסוף , מיון ועיבוד של המידע . הצעה למהלך פעילות : . 1 איסוף - כבר בראשית הלימוד , לאחר היכרות רא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית