דילמה נוצרת כאשר קיימים ערכים סותרים או השקפות-עולם מנוגדות . במקומות אחדים בספר מופיעות דילמות , וכדאי לעסוק בהן בטכניקת ההוראה-למידה הנקראת "דיון . "דילמה הצעה למהלך פעילות שלב א : שיחה במליאת הכיתה , לשם בירור מהות הדילמה . בשיחה זאת יש להעלות באופן ברור וחד-משמעי את הערכים והשקפות-העולם הבאים לידי עימות . שלב ב : התלמידים מתחלקים 3-ל קבוצות דיון : . 1 קבוצה ובה כל התלמידים המצדדים בערך האחד . . 2 קבוצה ובה כל התלמידים המצדדים בערך האחר . . 3 קבוצה ובה התלמידים שלא החליטו החלטה חד-משמעית . בכל קבוצת דיון התלמידים מעלים את הנימוקים לתמיכתם בערך האחד או האחר . שלב ג : התלמידים מתכנסים למליאת הכיתה ודנים בדילמה . חשוב מאוד לשלב בדיון זה משחקי תפקידים וויכוחים בין מספר מצומצם של משתתפים ( שאר תלמידי הכיתה צופים . ( שלב ד : מאפשרים לתלמידים ששינו את דעתם במהלך הדיון לשנות את מקומם , ולהסביר מדוע שינו את דעתם . שלב ה : התלמידים מסכמים בכתב את הדעות השונות ומביעים את דעתם האישית המנומקת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית