מפת מושגים היא תיאור גרפי של מושגים ושל הקשרים ביניהם . הכנת מפת מושגים דורשת מן הלומד להתמקד בהבנת המושגים שהוא עוסק בהם , ולברר את משמעותם של מושגים שעדיין אינם ברורים . כן עליו לבחון את הקשרים שבין המושגים , ולחזור ולבחון את יחסי ההירארכיה ביניהם . כל אלה עשויים לתרום ללמידה משמעותית . את מפת המושגים יוצרים בשלושה שלבים : . 1 מזהים את המושגים המרכזיים בנושא . . 2 ממיינים את המושגים לקבוצות . . 3 מציינים את הקשרים בין המושגים באמצעות קווים מחברים ובאמצעות מילות קישור המתארות את סוג הקשר . מה הם יתרונות המיפוי ? מתי אפשר להשתמש בו ? . 1 בעזרת מיפוי מושגים אפשר לזהות את הידע המוקדם של התלמידים על הנושא , ולעקוב אחר התקדמותם . . 2 מיפוי המושגים הוא דרך טובה לארגון ידע , לרכישתו , לזכירתו וליישומו . . 3 בעזרת מיפוי מושגים אפשר לתכנן עבודה בנושא אישי . . 4 מיפוי מושגים הוא דרך טובה לסיכום פרק או נושא . . 5 מיפוי מושגים הוא דרך טובה לחידוד החשיבה במטרה לאתר קשרים וזיקות גומלין בין תופעות ותהליכים , ולהבין את משמעות הקשרים שאותרו . . 6 מפת מושגים יכולה לשמש כלי להערכת תהליך הלמידה . . 7 בעז...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית