הספר מציג מושגים רבים חשובים בגיאוגרפיה . חשוב להתאים את הקניית המושגים ליכולת ההפשטה וההכללה של הלומדים ולידע הקודם שלהם . המושגים מופיעים בטקסט ומוגדרים בשוליים השמאליים של הדף , והם מופיעים גם בסוף הספר , במפתח מושגים . קיימות שיטות שונות לביסוס ולפיתוח הבנת המושגים . נמליץ על שתי דרכים : דף מושג ומיפוי מושגים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית