הפסיכולוגיה של הלמידה מדגישה כי כל למידה חדשה מבוססת על ידע קודם ומשתלבת בו . כדי שהלמידה החדשה תיטמע במבנה הקוגניטיבי הקיים אצל הלומד , חשוב לבצע מהלך מכוון של קישור בין הישן לחדש . אחת הטכניקות המתאימות לכך היא "סיעור . "מוחות באמצעותה הלומדים מעלים ידע , עמדות ותחושות סביב נושא בדרך אסוציאטיבית , והחומר החדש ייטמע במערכת מוכרת של הקשרים ותתאפשר למידה משמעותית . טכניקה זאת מאפשרת השתתפות פעילה של מרבית התלמידים בכיתה , שכן היא מעודדת אסוציאציות אישיות , שהן נחלתו של כל תלמיד . הצעה למהלך פעילות . 1 התלמידים מעלים אסוציאציות אישיות . אם הפעילות מתנהלת בקבוצה או במליאת הכיתה , אוספים ומארגנים את האסוציאציות בקבוצות על ידי איתור כפילויות וחפיפה ומיון לקטגוריות . . 2 על סמך האסוציאציות שהועלו ומוינו אפשר להעלות השערות לגבי תוכני הלמידה הצפויים או להציב שאלות שיובילו למעורבות רבה יותר בלמידה . בסיום לימוד הפרק חשוב לחזור לסיעור המוחות המקורי , להרחיבו באמצעות הידע החדש ולהשמיט את המיותר והמוטעה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית