מחשבה רבה הושקעה בארגון החומר הכלול בספר ובחלוקתו ליחידות , לפרקים ולסעיפים ( היחידות דומות באורכן . ( הספר מאפשר למידה מודולרית , ואפשר לבחור את סדר הלמידה ביחידות השונות שבו . אפשר לבחור כמה זמן להקדיש לכל יחידה . ובכל זאת יש היגיון בארגון היחידות בספר : שלוש היחידות הראשונות - אוכלוסייה , כלכלה ותשתיות - מודגמות היטב ביחידה הרביעית העוסקת ביישובים בישראל . שתי היחידות האחרונות - מערכות הנוף בישראל ( היחידה החמישית ) ואיכות הסביבה ( היחידה השישית ) - באות בזו אחר זו שכן בין שני הנושאים האלה קיים קשר הדוק . כאמור , אפשר לבחור סדר למידה שונה מזה הקיים בספר . לימוד אינטנסיבי ואקסטנסיבי כאשר הזמן מוגבל , אפשר לייעל את הלימוד וללמד חלק מפרקי הספר באופן אינטנסיבי , וחלק - באופן אקסטנסיבי . הבחירה תיעשה על-פי שיקולים דידקטיים שונים : הרכב הכיתה , הרקע הלימודי שלה , חשיבות הפרקים , רמת הקושי שלהם וכדומה . פרקים חשובים וקשים רצוי ללמד באופן אינטנסיבי . ההכוונה וההדרכה של המורה חיוניים להצלחת למידה אקסטנסיבית . המורה צריך לכוון את התלמידים לעמוד על הרעיונות המרכזיים , להבין את משמעות המושגים ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית