בגיאוגרפיה יש חשיבות עצומה לאמצעי ההמחשה והביטוי החזותיים - המפות , התמונות , הגרפים , הטבלאות , האיורים . מאמצעים אלה אפשר לדלות מידע ייחודי וחשוב , והם מעניקים ללומד הזדמנות לפתח מיומנויות של הפקת מידע ועיבוד מידע ממקורות שונים . יתרה מזאת : אם מלמדים גיאוגרפיה בעזרת טקסטים בלבד , מסתכנים ב"איבוד" אותם תלמידים שסגנון הלמידה שלהם אינו טקסטואלי דווקא אלא ויזואלי . לפיכך שילבנו מגוון רחב של אמצעים כאלה : מפות - המפה היא כלי העבודה המרכזי של הגיאוגרף ואחד מאמצעי הלימוד החשובים ביותר בגיאוגרפיה . לפיכך , לפיתוח מיומנויות של הפקת מידע ממפות , פירוש המידע , ניתוחו ויישומו יש מקום חשוב בהוראת הגיאוגרפיה . המפות בספר "ישראל - האדם והמרחב" הן ברובן מפות נושאיות . רוב המפות מתארות את התפרסותה של תופעה אחת במרחב , למשל : מפת צפיפות האוכלוסייה ( עמ' , ( 11 מפת בני 65 ומעלה בעיר תל-אביב יפו ( עמ' ( 27 ומפת קו המתח העליון בישראל ( עמ' . ( 122 המפות מאפשרות לחקור את הביטוי המרחבי של התופעה ולחקור את הקשר בין כמה תופעות המופיעות באותה מפה או בין תופעות רלוונטיות במפות שונות . אפשר לבנות בכיתה או בספר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית