במקומות רבים במהלך כל פרק מופיעות הפניות לפריטים בנושאי הלמידה ( מאמרים , תמונות , אתרים ( 'וכו המצויים בספרייה הווירטואלית של מטח . מטרתם לאפשר העשרה והרחבה של נושאים שונים והגמשה של תהליכי ההוראה-למידה . הספרייה הווירטואלית של מטח פתוחה לכול , היא ידידותית למשתמש ואפשר להדפיס את המאמרים , התמונות והנתונים המופיעים בה . הנחיות לשימוש בפריטי הספרייה הווירטואלית תמצאו בתחילת הספר ( עמ' , ( 6 ואת כתובת הספרייה תמצאו על גב הספר . בנספח למדריך זה הבאנו כמה מהמאמרים המצויים בספרייה הווירטואלית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית