מושגים גיאוגרפיים הם אבני דרך חשובות ביותר בהבנת המקצוע . הם "מדברים" בשפה של תחום הדעת , וחשוב מאוד להכיר ולהבין אותם כדי להרחיב את הידע בתחום . לכן המושגים מקבלים מקום מיוחד בספר הלימוד . כל מושג המופיע ברצף הטקסט מובלט בקו תחתי , ומוגדר בהגדרה מדעית בשוליים השמאליים של העמוד . מפתח המושגים בסוף הספר מפרט את מראי המקום של המושג בכל הספר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית