בספר 6 יחידות , וכל יחידה כוללת כמה פרקים ובהם כמה "פינות" קבועות :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית