הספר "ישראל - האדם והמרחב" מכיר בקיומה של שונות בין הלומדים ומבקש לקדם למידה משמעותית של כל תלמיד , ולכן יש בו אפשרויות התאמה לסגנונות למידה שונים , ליכולות שונות , לנטיות ולצרכים השונים . הספר תומך בטיפוח העצמאות של היחיד ובפיתוח יכולתו לעבוד בצוות . על כן אחת ממטרות הספר היא ליצור סביבה שבה המשתמשים ( המורה והתלמיד ) יוכלו ללמוד את הנושא באמצעות אינטראקציה עם מגוון רחב של מקורות מידע . מגוון מקורות המידע יוצר סביבה לימודית המאפשרת גמישות , בחירה והתאמה ללומדים השונים , ויוצרת הזדמנויות למידה והתפתחות אישית וחברתית לקשת רחבה של לומדים . לדוגמה : ספר הלימוד בנוי באופן מודולרי ומאפשר גמישות רבה בבחירה של נושאי הלימוד , של סדר הלימוד של הנושאים , של משך הלמידה של כל נושא ומקום התרחשותה , של החברים השותפים ללמידה ועוד . העושר והמגוון של מקורות המידע מספקים מענה לדרכי למידה שונות : למידה דדוקטיבית ולמידה אינדוקטיבית , למידה אנליטית ולמידה חווייתית , תהליכי חקר ופתרון בעיות . השימוש באמצעים חזותיים שונים להצגת החומר - מפות ותמונות , גרפים ודיאגרמות , לצד המידע הטקסטואלי , מאפשר גם הוא היענו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית