בתוכני הספר פוטנציאל עשיר לחינוך ערכי , והוא מאפשר טיפוח של אזרחות פעילה . הנושאים הערכיים העיקריים הם אלה : טיפוח יחס של הערכה וכבוד להישגים שמדינת ישראל השיגה במשך שנות קיומה למרות הקשיים . פיתוח מעורבות ויוזמה , רגישות , אכפתיות , סובלנות וכבוד אל השונה והאחר בקרב התלמידים , אזרחי העתיד , מתוך הבנת הבעיות הרבות שהמדינה מתמודדת איתן : ביטחון , אי שיוויון מרחבי וכלכלי , שסעים חברתיים ועוד . שימת דגש על פיתוח בר-קיימא של משאבי הטבע המועטים העומדים לרשותנו ; פיתוח הסובב תוך שמירה על הטבע והנוף ועל אתרים בעלי ערך תרבותי והיסטורי , למעננו ולמען הדורות הבאים . העלאת חשיבותו של ההון האנושי , שמדינת ישראל בורכה בו והמהווה בסיס לקיומה . הספר מדגיש את חשיבות החינוך וההשכלה כמנוף להמשך הצמיחה של מדינת ישראל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית