התכנית מזמנת לתלמיד את האפשרות לרכוש במהלך הלימוד מיומנויות וכישורים מתחום הגיאוגרפיה , הכוללות הפקת מידע ממקורות מידע שונים - איסופו , ארגונו , עיבודו וניתוחו . אמצעי הלמידה המגוונים יוצרים סביבה לימודית עשירה ועדכנית . המידע מופיע בצורות ייצוג רבות : לצד הטקסטים שולבו מפות , שהן "כלי העבודה" המרכזי בגיאוגרפיה , וכן שפע של תמונות , טבלאות , גרפים ודיאגרמות . בסביבה כזו המורה יכול להנחות ולכוון את התלמידים לפעילויות שונות המחזקות מיומנויות של אוריין מידע , כגון : זיהוי מקורות מידע ; פיתוח אסטרטגיות חיפוש מוצלחות ; ארגון ועיבוד המידע בהתאם לצרכים ולמטרות ; מיזוג המידע החדש שהושג עם הידע הקודם ; שימוש במידע לצורך פתרון בעיות ולתהליכי חקר וכדומה . לשם פיתוח המיומנויות , עומדות לרשות המורה והתלמידים פעילויות רבות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית