אלה הם הנושאים המרכזיים של הספר : גבולות - השינויים העיקריים בגבולות ישראל מהמנדט הבריטי ועד היום . אוכלוסייה - אוכלוסיית ישראל על קבוצותיה השונות , תהליכי השינוי העיקריים העוברים עליה , ומקומן של העליות לישראל והשפעתן על דמותה של המדינה . כלכלה - התהליכים העיקריים המעצבים את כלכלת ישראל : כוחות השוק והמעורבות הציבורית , תהליך הגלובליזציה , וכן השפעתם של תהליכים אלה על ענפי הכלכלה העיקריים . תשתיות - חשיבותן והתפתחותן של מערכות התשתית בישראל - מערכת המים , מערכת האנרגיה ומערכות התחבורה והתקשורת . יישובים - התהליכים שבעקבותיהם רוב היישובים ורוב התושבים בישראל קשורים כיום לאחת מארבע המטרופולינים ( תל אביב , ירושלים , חיפה ובאר שבע , ( וכן התמורות שחלות בסוגי היישובים השונים מאז הקמת המדינה ועד היום . מערכות הנוף בישראל - מערכות הנוף העיקריות בישראל - המערכת הים-תיכונית והמערכת המדברית , ויחסי-הגומלין בין המרכיבים הבונים אותן : האקלים , צורות הנוף והמסלע , הקרקעות , הצמחייה וכמובן - האדם . איכות הסביבה - דיון במצב הסביבה כיום - ניתוח בעיות הסביבה העיקריות בישראל : שטחים פתוחים , חוף הים ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית