פירושים לספר שמואל ב ' אליצור י , ספר שמואל , דעת מקרא , ירושלים תשל " ו . בר אפרת ש , שמואל עם מבוא ופירוש , מקרא לישראל , תל אביב תשנ " ו . קיל י , ספר שמואל , ירושלים תשמ " א . ממצאים ארכאולוגיים והיסטוריה של ימי שאול , שמואל ודוד ליפשיץ א , ' פולמוס ב ית דוד בעקבות הכתובת מדן , ' ברון ה , ליפשיץ א ) עורכים , ) דוד מלך ישראל חי וקיים ? הרצאות בכנס בוגרי החוג למקרא של האוניברסיטה העברית , ירושלים תשנ " ו , עמוד ים . 77-9 מזר ע , הספקת המים ומפעלי המים בימי בית ראשון , אחיטוב ש , מזר ע , ) עורכים , ) ספר ירושלים – תקופת המקרא , ירושלים תש " ס , עמוד ים . 232-195 מזר ע , ' הערכת תקופת הממלכה המאוחדת לאור הממצא הארכיאולוגי , ' חידושים בחקר ירושלים ג , תשנ " ח , עמוד ים . 68-60 מזר ע , ' ירושלים במאה העשירית לפסה " נ : הכוס החצי מלאה , " חידושים בחקר ירושלים י , תשס " ה , עמוד ים . 22-11 מלמט א , תדמור ח , שטר ן מ , ספראי ש , תולדות עם ישראל בימי קדם , תל אביב תשנ " ז . מלמט א , ' התרחשויות בחיי שאול , דוד ושלמה והתעודות הנבואיות ממארי , ' ארץ ישראל כ " ו , עמוד ים . 108-101 נאמן נ , ' ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית