שלב ראשון : ערכו רשימה של תחומי חיים : פוליטיים , חברתיים , קהילתיים ועוד , בהם יעסוק “ חזון אחרית הימים” שלכם . שלב שני : התחלקו לקבוצות על פי הנושאים . שלב שלישי : כל קבוצה תכתוב ב 3-2 משפטים איך יראה התחום עליו היא אחראית . כל קבוצה תכתוב במספר נקודות , מהם התיקונים שהחברה הישראלית צריכה לעשות בדרך אל “ חזון אחרית . ”הימים  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר