משימה קבוצתית דמוקרטיה פירושה שלטון העם . . 1 האם הגדרה זו מגדירה את המדינה הדמוקרטית ? . 2 האם דמוקרטיה במדינה אחת דומה לדמוקרטיה במדינה אחרת ? . 3 האם קיים מודל אחד של מדינה דמוקרטית ? לפניכם משפטים המגדירים מהי דמוקרטיה . דרגו אותם על פי סדר החשיבות לדעתכם : א . דמוקרטיה היא בחירות בכל תקופה קצובה ב . דמוקרטיה היא חירות ג . דמוקרטיה היא ההכרה שכל בני אדם נולדו שווים ד . דמוקרטיה היא שלטון עם ה . דמוקרטיה היא שיטת ממשל שבה יש לאזרחים יכולת להשפיע על המדיניות הציבורית במדינתם ו . דמוקרטיה היא חופש ביטוי ז . דמוקרטיה היא הזכות להתאגד ח . דמוקרטיה היא חופש דת ופולחן ט . דמוקרטיה היא החופש מהדת י . דמוקרטיה היא לא עניין חד צדדי . 4 האם הסכמתם על המשפט במקום הראשון המהותי ביותר ? . 5 מדוע בחרתם דווקא בו ? . 6 אם לא הסכמתם על המשפט המהותי ביותר , ערכו דיון כיתתי בו יציגו מספר תלמידים את המשפט המהותי ביותר , וערכו הצבעה כיתתית כדי לבחור אותו במקום הראשון בזכות חשיבותו .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר