תרבות : הגדרה סוציולוגית של תרבות – ע”י משוניס - מערכת ערכים , אמונות , דרכי התנהגות [ נורמות ] ועצמים חומריים המהווים את אורח חיו של עם [ קבוצה ] ומנחים את התנהגותה . התרבות כוללת את מה שאנחנו חושבים , את האופן שבו אנו פועלים ואת הדברים הנמצאים בבעלותנו . תרבות – על פי יונתן שפירא ואורי בן אליעזר - מערכת ערכים , רעיונות , דפוסי התנהגות המשותפים לכל בני חברה מסוימת , ומועברים בתהליך של למידה חברתית [ סוציאליזציה ] לדור הבא . תרבות היא מכלול הערכים , האמונות ותפיסות העולם כפי שהן באות לידי ביטוי בהתנהגותם של בני האדם . אבני היסוד של התרבות הן , בין השאר , הסמלים , הטקסים והמיתוסים ( מתוך אתר ויקיפדיה ) לאומיות : לאומיות – היא התופעה הכוללת את תחושת ההשתייכות ללאום מסוים , בעל תרבות משותפת ( שפה , מנהגים מסורת , ( בצירוף להתפתחות תודעה ושאיפה של הלאום להגיע להגדרה עצמית ( עצמאות . ( לאום – קבוצת אנשים שיש לה מוצא משותף ערכי תרבות משותפים כמו היסטוריה , שפה , זיכרונות , מיתוסים ולעיתים גם דת משותפת , אשר שואפת להגיע להגדרה עצמית בטריטוריה מוגדרת . מדינת לאום – מדינה שרוב תושביה הם מאותו מ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר