משימה כתתית חזונו של הרצל נגע בתחומים רבים ומגוונים . בפעילות זו נתוודע אל אופייה של החברה היהודית כפי שחזה הרצל בכתביו . . 1 בואו ונבדוק מה חשב הרצל על הנושאים הבאים : מוסר חברתי יחס לנשים ערך העבודה משטר והנהגה עליה וקליטה בטחון וצבא רב תרבותיות . 2 רשמו בקצרה מה חשב הרצל על כל אחד מנושאים אלו . השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית קראתי פעם לציונות אידיאל אין סופי , ואני מאמין באמת כי גם לאחר השגת ארצנו , ארץ ישראל ,... לא תחדל מלהיות אידיאל . כי בציונות , כפי שאני מבין אותה , כלולה לא רק השאיפה אל כברת ארץ מובטחת כחוק , בשביל עמנו האומלל , אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר