ההתיישבות היהודית בארץ ישראל נתקלה מיד עם בואה בחשדנות והתנגדות של תושבי הארץ הערבים . הרצל עסק רבות בשאלה זו בכתביו ודבריו יובאו להלן . היו אישים כמו מרטין בובר שראה את תפקידה של הציונות לגשר בין מזרח למערב ופעל להקמת מדינה דו-לאומית , היו שחתרו ליצירת רוב יהודי וכינון מדינה יהודית שתתן זכויות למיעוט הערבי , והיו שצידדו בהפרדה טריטוריאלית בין יהודים לערבים . משימה כתתית קראו את הקטעים המצורפים וכתבו על הלוח : . 1 כיצד ראה הרצל את סוגיית היחסים בין יהודים וערבים במדינה שבדרך ובמדינה היהודית לכשתקום ואילו פתרונות הם הציעו ? סובלנות לא למדתי בארצות המערב . מאז ומתמיד הסתדרנו עם היהודים אנחנו , המוסלמים , טוב יותר מכם , הנוצרים . כבר בימי המתיישבים היהודים הראשונים בארץ הזאת , בסוף המאה הקודמת , היו מקרים שבהם ערבים בחרו ביהודי כבורר ופנו אליו בבקשה שיישב סכסוכים בינם לבין עצמם . קרה גם שערבים פנו לוועד של מושבה יהודית זו או אחרת בבקשת עצה , עזרה או פסק דין . בעניין הזה באמת לא התגלו קשיים , כל עוד ההשקפות והמגמות של דוקטור גאייר לא ינצחו , נמשיך להיות מאושרים בארץ אבותינו , המשותפת לכם ו...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר