מה יהיה אופייה התרבותי של המדינה ? להוגים השונים היו דעות שונות בשאלה זו : היו שרצו מדינה חופשית , מודרנית וחילונית והיו שרצו מדינה שתתנהל לפי חוקי הדת , ויש שביקשו לשלב בין השניים . תחילה נראה מה הייתה עמדתו של הרצל בשאלה זו . משימה כתתית . 1 קראו וכתבו על הלוח מה הייתה עמדתו של הרצל בשאלת דת ומדינה . כל אדם הוא חופשי ובלתי מוגבל באמונתו או בכפירתו , כמו בלאומיותו . ( מדינת היהודים : ניסיון לפתרון מודרני של שאלת היהודים , ‘ תאוקרטיה’ ) 78 , האם תהיה לנו לבסוף תאוקרטיה ( שלטון דת ?( לא ! האמונה אכן מלכדת אותנו , ואילו המדע עושה אותנו חופשיים . על כן , לא ניתן כלל למגמות התאוקרטיות של אנשי הדת שלנו להרים ראש . אנו נדע להחזיקם בבתי הכנסת שלהם , כשם שנחזיק את צבא הקבע שלנו במחנות צבאיים . הצבא והכהונה יכובדו מאד , כדרוש וכראוי לתפקידיהם הנכבדים . אבל אל להם להתערב בענייני המדינה - עם כל הערכתה כלפיהם - פן יביאו עליה קשיים מבית ומבחוץ . כל אדם הוא חופשי ובלתי מוגבל באמונתו או בכפירתו , כמו בלאומיותו . ( מדינת היהודים : ניסיון לפתרון מודרני של שאלת היהודים , ‘ תאוקרטיה’ ) 77 , הרועים הרוחני...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר