בחלק זה נעמיק בחזונו של הרצל אל מול הוגים נוספים והרלוונטיות של שאלות אלו כיום . הגדרת הזהות היהודית המחברת בין קבוצת אנשים שהרגישו מחוייבים ( קשורים ) זה לזה , העסיקה את הרצל והוגים נוספים אחרים . מה יוצר שיתוף ותחושת אחווה ( סולידאריות ) בין יהודים בגלויות שונות ? מה מעניק לעם היהודי את הרגשת השותפות ? מה מאחד ? מה מייחד ? והרי העם היה מפולג תקופה ארוכה מאוד מאז חורבן בית המקדש השני בשנת 70 לספירה ונשלח לגלות בארצות שונות לאחר מרד בר כוכבא בשנת 136 לספירה . משימה כתתית קראו וכתבו מה חושב בנימין זאב הרצל על הגדרת הזהות היהודית . עם אנחנו , עם אחד . בכל מקום ניסינו בתום ויושר להיטמע בעם אשר בקרבו אנו חיים , מלבד השמירה על אמונת אבותינו . אבל אין מניחים לנו לעשות זאת . אנחנו פטריוטים נאמנים , ובמקומות מסוימים אף מופלגים - אבל לשווא ; אנו מביאים את אותם הקורבנות ברכוש ובנפש כמו עמיתינו האזרחים , אבל לשווא ; אנו עמלים להאדיר את שמן של ארצות מולדתנו באמנויות ובמדעים , להגדיל עושרן על ידי מסחר וקשרי עסקים , אבל לשווא . גם אם אנו יושבים בארצות מולדתנו זה מאות בשנים , מוקיעים אותנו כזרים , לע...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר