משימה בחברותא ( ( ’ז . 1 חזיון לילה , מראות ומארעות שאדם רואה לפעמים בשנתו : "וייקץ פרעה והנה חלום" ( בראשית מא ז . ( "אי-אפשר לחלום בלא דברים בטלים" ( ברכות נה . ( . "מעפעפי לא נמחו עוד קורי החלום" ( ביאליק , צפרירים . ( . 2 דמיון , הזיה , כסופים , תקות שוא : "האמנם כל זה , דודי , היה מקסםשוא וחלום" ( ביאליק , מכתב קטן . ( "הבה אשקע בצל והתלקחו בלי נפץ חלומות-נער" ( שניאור , שירים קסט . ( ( ( ’ז . 1 מראה נבואי , נבואה : “ חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על-יהודה וירושלם" ( ישעיה א א . ( "ודברתי על-הנביאים ואנכי חזון הרביתי" ( הושע יב יא . ( "יחלפני כחץ מעט מחזון הבאות" ( ביאליק , ינסר לו . ( . 2 תכנית אידאלית , תאור של דברים בעתיד בהתאם לשאיפה , משאת נפש : "כאגדה מני קדם וכחזון עתידות" ( ביאליק , מגילת ח . ( חזון אחרית הימים . חזון ומציאות .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר