תיקון ליל שבועות באיגרת שנשלחה בשנת 1533 על ידי שלמה הלוי אלקבץ ישנו תיעוד ראשון של תיקון ליל שבועות , והחלטה לקיים ליל שימורים . ' דעו לכם כי הסכמנו החסיד ואני עבדו ועבדיכם עם החברים לעמוד על נפשינו ליל שבועות ולנדד שינה מעינינו שלושה' . ימים קודם חג שבועות החלו לטבול במקווה ולהיטהר , כמו בני ישראל לקראת מתן תורה . בתיקון ליל שבועות ישמשו החברים כשושבינים , המתקינים ומקשטים את הכלה לקראת כלולותיה בעשרים וארבעה קישוטים , כמספר ספרי התנ"ך וכמספר התכשיטים של בנות ציון : 'תפארת העכסים והשביסים והשהרנים . הנטפות והשירות והרעלות . הפארים והצעדות והקשרים ובתי הנפש והלחשים . הטבעות ונזמי האף . המחלצות והמעטפות והמטפחות והחריטים . והגלינים והסדינים והצניפות והרדידים ... חגורה ... מעשה מקשה ... פתיגיל ' . ישעיה , ג , 24-18 וכך על פני עמודים רבים מתאר יוסף אלקבץ את הלימוד שנפרס על פני שלושה לילות כאשר כל בוקר הם יצאו לטבול במקווה . תיקון : . 1 ההפך מקלקול . החזרת דבר למצבו השלם . . 2 שינוי לטובה , שיפור . . 1 איזו הגדרה עונה טוב יותר לתיקון ליל שבועות כפי שתיאר אלקבץ באיגרתו ? . 2 מהן הפעולות המ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר