” כנגד ארבעה בנים דיברה תורה : אחד חכם , אחד רשע , אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול” ֿ . משימה בחברותא בהגדות שונות ובתקופות שונות צויירו ארבעת האחים על ידי ציירים ומאיירים רבים לפניכם מספר ציורים רצוי לחפש ציורים נוספים בהגדות שבביתכם וברשת האינטרנט . נסו לזהות בכל ציור מיהו החכם , הרשע , התם וזה שאינו יודע לשאול . . 1 האם יש מאפיינים קבועים לכל אחת מהדמויות ? בחרו בשני ציורים מתקופות שונות : . 2 מהם ההבדלים הבאים לידי ביטוי בתקופות השונות ? . 3 מה מייחד את האחים בכל תקופה ? . 4 מה ניתן ללמוד על תפיסת החוכמה , הרוע , התמימות באותה תקופה על פי ציור הדמויות ? . 5 החכם הרשע התם וזה שאינו יודע לשאול – רשמו אילו תכונות מאפיינות כל דמות . דיון בכיתה בארבעה מקומות בתורה מופיעות תשובות ההורים לשאלות בעניין הפסח שיתכן ובניהם ישאלו אותם בעתיד : והיה כי יאמרו אליכם בניכם : מה העבדה הזאת לכם ואמרתם זבח פסח הוא ליהוה אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים . שמות י”ב 26-27 והיה כי-ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים , מבית עבדים . שמות י”ג 14 כי-ישאלך בנך מחר , לאמר : מה העדת , וה...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר