והגדת לבנך בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים , שנאמר : " והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה’ לי בצאתי ממצרים" שמות יג , ח . 1 מה כוונת המילים ”בעבור זה” ( פס’ ח , ( בעבור מה ? . 2 מדוע חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ? . 3 האם פסח הוא מסורת פרטית ? לאומית ? . 4 מהי התכלית בשימור הזכרון הפרטי והקולקטיבי ? . 5 האם יציאת מצרים משמעותית מבחינתנו היום ? אם כן , כיצד ?  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר