" את חג המצות , תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך למועד חדש האביב : כי בחדש האביב יצאת ממצרים" שמות לד יח )"האביבבחדשיצאיםאתם,היום" שמות י”ג , ( 4 חג הפסח , החג הראשון עפ”י המקרא . התורה מציינת שיציאת מצרים , התרחשה בחודש הראשון הוא חודש האביב , ובימינו ניסן . שני אירועים משמעותיים מתרחשים בד בבד ראשית הצמיחה בטבע ותחילת המסעו של העם המתהווה . האביב מסמל את ההתחדשות . " כי-הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו . הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" שיר השירים ב’ 13-11 משימה קבוצתית תקופת האביב בארצנו אמנם קצרה אבל משמעותית ומיוחדת בהתעוררות הטבע . . 1 התחלקו לארבע קבוצות חוקרות : צמחים , זוחלים , יונקים ועופות . . 2 כל קבוצה תבדוק מה הקשר בין האביב לבין נושא המחקר שבחרה ,  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר