שלש רגלים , תחג לי בשנה . ( שמות כג ) 14 משימה בזוגות שלש רגלים תחג לי בשנה . את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם . וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה שמות כג , 16-14 . 1 מהם שלושת החגים עפ”י שמות כג ? . 2 איך מכנה אותם המקרא ? . 3 מה מאפיין כל חג ? . 4 מה משותף להם ? . 5 עפ”י המלון - מהו חג ? מהו מקור המילה ? לפניכם מעגל – בכל ריבוע כתבו את שם החג ( הקפידו על סדר נכון של החגים ) ציינו לצד כל חג את החודש העברי בו הוא חל , וכן את עונת השנה .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר