ראשית בואו נבדוק כיצד נקבעו יחידות הזמן ומה משמעות הדבר ויאמר אלהים , יהי מארת ברקיע השמים , להבדיל , בין היום ובין הלילה ; והיו לאתת ולמועדים , ולימים ושנים בראשית א 14 ספר היובלים : וביום הרביעי ברא את השמש והירח והכוכבים , וישימם ברקיע השמים להאיר כל הארץ , ולממשלת היום והלילה ולהבדיל בין לילה ויום ובין אור לחושך . ויתן ה' את השמש לאות גדול על הארץ ולימים ולשבתות ולירחים ולמועדים , לשנים ולשבתות וליובלים ולכל עתות השנים . . 1 מהם התפקידים שיש למאורות השמים בכל אחד מהמקורות ? . 2 נסו למיין את התפקידים תחת הכותרות : קביעת זמן טכני קביעת זמן ערכי – תרבותי . 3 מהי חשיבותו של הזמן מבחינה ערכית תרבותית ? ספר היובלים הוא אחד מן הספרים החיצוניים , אשר לא התקבל כאחד הספרים המקודשים בתנך . יש חוקרים המשערים כי הספר נכתב במאה 2-ה לפנה”ס . במקור הוא נכתב בעברית , אולם שרד במלואו רק בתרגום לגעז ( שפה שמית שדוברה בעבר באתיופיה , ( כחלק מספר האורית ( הכינוי שניתן באתיופיה לספר התנ”ך . ( הספר כולל את סיפורי התנ”ך  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר