משימה קבוצתית . 1 ערכו רשימה ובה כמה שיותר תאריכים החשובים לכם : אירועים אישיים , אירועים משפחתיים , אירועים לאומיים ועוד . . 2 מהם התאריכים העבריים המצויינים ברשימה ? . 3 מהי חשיבותו של לוח השנה העברי בחייך האישיים ? המשפחתיים ? דיון בכיתה חוק מדינה קובע : " התאריך העברי יצוין בכל מכתב רשמי בשפה העברית הנשלח על ידי רשות ציבורית , ובכל הודעה רשמית לציבור בשפה העברית המתפרסמת מטעמה" ובחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך נקבע כי : “ כל המחנכים והמורים למקצועותיהם יקפידו על רישום התאריך העברי בהודעות ביתהספר , על לוח הכיתה יום-יום וכיו “ ב . יש להקפיד שבכל המכתבים והמסמכים של מוסדות החינוך יירשם התאריך העברי נוסף לתאריך הכללי . המורים גם יורו לתלמידים לציין את התאריך העברי במחברותיהם , בעבודותיהם " ... כ “ ד אלול תשס “ ב , 1 בספטמבר . 2002  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר