ארבע מדות באדם . האומר שלי שלי ושלך שלך , זו מדה בינונית . ויש אומרים , זו מדת סדום . שלי שלך ושלך שלי , עם הארץ . שלי שלך ושלך שלך , חסיד . שלי שלי ושלך שלי , רשע : שלי שלי ושלך שלך שלי שלך ושלך שלי שלי שלך ושלך שלך שלי שלי ושלך שלי נסו לסדר את המידות השונות במשנה על פי סדר : מהמידה הטובה ועד לרעה ? מהי אותה מידה אליה אתם משתייכים ? האם יש מידה שהייתם רוצים לשאוף אליה ? האומר שלי שלי ושלך שלך - זו מדה בינונית . ויש אומרים , זו מדת סדום . מידת סדום מהי ? בבראשית פרק י “ ח מסופר על החלטתו של אלוהים להשמיד את העיר סדום על תושביה בגלל רשעותם הרבה . אגדה מדרשית מתארת את אחד ממנהגיהם האכזריים : כשהגיע אורח לעיר , היו מלינים אותו על מיטה שנועדה לאורחים . אם המיטה הייתה קצרה על מידותיו של האורח היו מקצצים את רגליו , ואם  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר