( טו ) רבי טרפון אומר , היום קצר והמלאכה מרבה , והפועלים עצלים , והשכר הרבה , ובעל הבית דוחק : ( טז ) הוא היה אומר , לא עליך המלאכה לגמור , ולא אתה בן חורין לבטל ממנה . אם למדת תורה הרבה , נותנים לך שכר הרבה . ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתך . ודע , מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא : היום קצר והמלאכה מרובה – מהן שעות הפנאי שלכם ? ספרו אחד לשני כיצד אתם מבלים בשעות הפנאי . “ לפי נתוני סקר משנת 2006 בנושא התנהגויות בריאות בקרב בני-נוער בני 13 , 11 , 15-ו שנערך עבור ארגון הבריאות העולמי , ישראל היא אחת המדינות שבהן בני נוער מבלים את הזמן הרב ביותר בצפייה  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר