אמר להם , צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם . רבי אליעזר אומר , עין טובה . רבי יהושע אומר , חבר טוב . רבי יוסי אומר , שכן טוב . רבי שמעון אומר , הרואה את הנולד . רבי אלעזר אומר , לב טוב . אמר להם , רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם , שבכלל דבריו דבריכם . אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם . רבי אליעזר אומר , עין רעה . רבי יהושע אומר , חבר רע . רבי יוסי אומר , שכן רע . רבי שמעון אומר , הלוה ואינו משלם . אחד הלוה מן האדם , כלוה מן המקום ברוך הוא , שנאמר ( תהלים לז ) לוה רשע ולא ישלם , וצדיק חונן ונותן . רבי אלעזר אומר , לב רע . אמר להם , רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם , שבכלל דבריו דבריכם :  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר